phuong-phap-lay-mau-chan-khong
Phương pháp lấy máu chân không
06/22/2021 15:15:00 Đăng bởi Admin (0) bình luận

 

 

BỘ SẢN PHẨM LẤY MÁU CHÂN KHÔNG MEDISAFE

1. Ống nghiệm máu chân không    

2. Kim cánh bướm lấy máu chân không  

3. Kim lấy máu chân không 2 đầu  

4. Ống giữ kim lấy máu  

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN